Zinc-Nickel alloy plating
คือ กระบวนการชุบเคลือบผิวแบบใช้กระแสไฟฟ้า ด้วยซิงค์ และ นิเกิล พร้อมกันทั้งสองชนิด ซึ่งทนทานต่อการกัดกร่อนและความร้อนได้ดีกว่า การชุบเคลือบผิวด้วยซิงค์ธรรมดา การชุบ ซิงค์ - นิเกิล นี้เหมาะสำหรับชิ้นงาน ที่สัมผัสกับความร้อนสูง หรือ พื้นที่ที่มีการกัดกร่อนสูง ทานาเบะ (ประเทศไทย) เรามีการชุบ ซิงค์ - นิเกิล ที่มีประมาณ นิเกิล 12 - 18 % (กระบวนการนิเกิลสูง) อีกทั้งปลอดสาร hexavalent chromium
ผลิตภัณฑ์ที่ชุบซิงค์ - นิเกิล

ผลิตภัณฑ์ที่ชุบซิงค์ - นิเกิล