การควบคุมคุณภาพ
การควบคุมการวิเคราะห์
การจัดตั้งระบบการประกันคุณภาพสอดคล้องกับ ISO9001 สำหรับการผลิตจำนวนมาก (การวางแผนเพื่อ 2015)
 • Coordinate Measuring Machine (แผนสำหรับเริ่มต้น)
  ผู้ผลิต ***
  ขนาด 200x1500x1000mm
  น้ำหนัก ภายใต้ 1800 กิโลกรัม
  ความละเอียด 0.00039mm
 • Portable Measuring Arm for Measuring Complex Objects
  ผู้ผลิต FARO
  Arm diameter 1800mm
  ความละเอียด 0.024mm