การควบคุมคุณภาพ
ทานาเบะประเทศไทยมีการควบคุมที่สมบูรณ์ของกระบวนการทั้งหมดและดำเนินการวิเคราะห์อย่างพิถีพิถันเพื่อให้บรรลุการควบคุมคุณภาพที่น่าพอใจ เราสามารถได้รับข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและสามารถการดำเนินการอย่างรวดเร็ว

ได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพISO/TS16949 and ISO9001, เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
การตรวจสอบโดยใช้สายตา

การตรวจสอบโดยใช้สายตา

การควบคุมการวิเคราะห์
แนะนำการควบคุมกระบวนการทางสถิติที่คงคุณภาพของการแก้ปัญหาการชุบ
 • Analysis Room
 • SPC Graph
อุปกรณ์การวิเคราะห์
 • เครื่องวัดความหนาโดยใช้ XRF
  เป็นการวัดที่ไม่ทำลายพื้นผิว ของผิวชุบ


 • เครื่องทดลองละอองน้ำเกลือ
  สำหรับการทดสอบการกัดกร่อน


 • Atomic Absorption Spectro
  Photometer
  For quantitative analysis of metal
  concentration in plating solution.

 • Microscope
  สำหรับการถ่ายภาพกำลังขยายสูงและการ สังเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์? พื้นผิวสาร

 • Digital Microscope
  สำหรับการถ่ายภาพกำลังขยายสูงและการ
  สังเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์? พื้นผิวสาร

 • Electronics Temperature
  Humidity Chamber
  For weatherability test of plating.

 • Hull Cell Test Kit
  สำหรับทดลองเงื่อนไขในการชุบ

 • เครื่องวิเคราะห์น้ำ
  สำหรับวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับน้ำเสีย

การตรวจสอบแบบ Sorting
ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดตามขั้นตอนการควบคุมกระบวนการทั้งหมดจากการตรวจสอบที่เข้ามาในการบรรจุและการจัดส่งสินค้าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของแต่ละลูกค้า
ผ้ตรวจสอบแต่ละคนจะต้องผ่านฝึกอบรมและผ่านการทดสอบเป็นผู้ตรวจสอบที่มีคุณภาพ