KMA ULTRAVENT® ระบบดูดและกรองอากาศ
อากาศสะอาดในที่ทำงาน
ฟอกอากาศเสียด้วย KMA ULTRAVENT®
ปัจจุบันโรงหล่อโลหะต้องตอบรับกฎระเบียบที่เข้มงวดด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การปกป้องสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องตระหนักและให้ความสนใจมากขึ้น จนปัจจุบันข้อกำหนดเหล่านี้กลายเป็นวัตถุประสงค์ที่สามของระบบอุตสาหกรรมที่ต้องคำนึงถึงด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็นส่วนที่ทำให้บริษัทเข้ามามีส่วนร่วมกับข้อกำหนดระหว่างประเทศมากขึ้นในการดำเนินการเพื่อการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอนาคต ระบบกรองไอเสีย KMA ULTRAVENT® พร้อมรองรับความต้องการเหล่านี้แล้วระบบเครื่องกรองของ KMA มีความเหมาะสมสำหรับการแยกตัวของคราบมันคราบลื่นหรือคราบขาวของละอองลอยที่ออกมาจากท่อปล่อยไอเสีย เครื่องกรองมีคุณสมบัติเด่นโดยเฉพาะประสิทธิภาพในการแยกกรองสูง มีความทนทานและใช้พลังงานต่ำจากเทคโนโลยีการนำความร้อนกลับมาหมุนเวียนใช้ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับปั๊มความร้อน (Heat Pump) ประสิทธิภาพสูงที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรม โรงหล่อโลหะ สามารถบูรณาการได้อย่างที่สุดเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายในการจัดการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกหรือ Carbon Footprint และสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 70-80% เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการคัดแยกอากาศเสียอื่น
การลดต้นทุน ในโหมดการหมุนเวียนไอเสียหรืออากาศ
ULTRAVENT® ระบบกรองอากาศเสียช่วยฟอกอากาศในอาคารให้บริสุทธิ์และประหยัดพลังงานไปพร้อมกัน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดสามารถทำได้ในโหมดหมุนเวียนอากาศและระบบระบายอากาศเสีย เราสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียความร้อนที่มากเกินไปในเครื่องเป่าลมระบายอากาศ ในช่วงการหมุนเวียนอากาศ เพราะเครื่องกรองจะดึงอากาศกลับเข้ามาใหม่ อย่างไรก็ตาม การสิ้นเปลืองพลังงานที่มากเกินไปนี้สามารถแก้ไขได้โดยการติดตั้งระบบดึงความร้อนย้อนกลับ ทั้งสองกรณีการใช้พลังงานรวมของระบบการระบายอากาศทั่วไปสามารถลดลงได้ถึง 80% โดยใช้เทคโนโลยีการกรองอากาศของ ULTRAVENT® ตัวอาคารและเครื่องจักรจะสะอาดอยู่เสมอ จึงทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการทำความสะอาดลง
ระบบกรองอากาศของ KMA ULTRAVENT® มีคุณสมบัติแยกได้ตามต่อไปนี้:
  • การลดค่าใช้จ่ายผ่านการทำงานของเครื่องกรองที่ทนต่อแรงเสียดสีและ ประหยัดพลังงาน
  • ลดการบำรุงรักษาจากระบบกรองสะอาดอัตโนมัติ
  • ปรับการใช้งานได้สะดวกจากขนาดของเครื่องที่มีระบบให้เลือกเหมาะสม
  • ทนทาน : ตัวกรองที่ทำจากสแตนเลสตามขนาดที่ต้องการ
ควบคุมการทำงานจากศูนย์กลางหรือกระจายการควบคุม
ระบบการกรอง KMA ULTRAVENT® สามารถควบคุมจากการดูดอากาศจากส่วนกลางหรือกระจายการควบคุมได้ การกระจายการดูดอากาศของเครื่องจักรแต่ละเครื่องซึ่งประกอบด้วย ระบบกรองไอเสียของ KMA ไม่จำเป็นต้องติดตั้งท่อไอเสียที่ซับซ้อนราคาแพง ระบบการทำงานที่ปรับได้ตามสภาพเครื่อง หากจะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต
การควบคุมระบบไอเสียจากศูนย์กลางจะเชื่อมต่อเครื่องจักรเข้าไว้กับระบบกรองอากาศจุดเดียว ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับตัวกรองจะต่ำกว่าระบบกรองเล็กๆ หลายเครื่อง แต่อย่างไรก็ตามจะเกิดค่าใช้จ่ายจากการติดตั้งท่อไอเสียเพิ่มด้วย
Centralised or decentralised?
การทำงานด้วยระบบกรองไอเสียของ ULTRAVENT® ในโหมดหมุนเวียนอากาศท่อดูดอากาศและการสูญเสียความร้อน จะสามารถหลีกเลี่ยงได้ขณะที่เครื่องทำงาน
มีความยืดหยุ่นและส่วนมาตรฐาน
ระบบการกรองไอเสีย ULTRAVENT® ได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและมีมาตรฐาน: ขึ้นอยู่กับชนิดของการปล่อยไอเสีย ULTRAVENT® สามารถติดตั้งกับตัวดักจับละอองน้ำ เครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต เครื่องเปลี่ยนถ่ายความร้อนและปั๊มความร้อน (Heat Pump) และยังสามารถติดตั้งชุดสำหรับการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ภายหลังด้วยเช่นกัน KMA ULTRAVENT® มีปล่องดูดควันที่มีความกว้างตามมาตรฐาน ระบบโมดูลาร์ช่วยให้เครื่องสามารถปรับได้ตามลักษณะการทำงานได้เป็นอย่างดี

ระบบกรองไอเสียของ KMA ULTRAVENT® มีหลายขนาดแตกต่างกัน ขนาดโมดูลาร์ของ KMA ULTRAVENT® จะเชื่อมต่อและเน้นไปที่ปริมาณไอเสียที่จะต้องถูกกรองให้บริสุทธิ์ KMA ULTRAVENT® โมดูลหน่วยที่ใหญ่ที่สุดมีกำลังการผลิต 30,000 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ระบบ ULTRAVENT® มีคุณสมบัติพิเศษด้วยการออกแบบที่กะทัดรัด กรองปริมาณอากาศได้สูงกว่า โมดูลตัวกรองสองตัวเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
Flexible and modular
เครื่อง ULTRAVENT® ขนาดใหญ่ที่สุด
มีความจุอากาศที่ 30,000 ลบ.เมตร/ชม.