KMA ULTRAVENT® ระบบดูดและกรองอากาศ
อุปกรณ์การสกัดกรองและอุปกรณ์เพิ่มเติม
อุปกรณ์การสกัดควันแบบสั่งทำพิเศษ หรือ Tailor made
การสกัดควันไอที่อยู่ใกล้กับแหล่งที่มาของการปล่อยไอเสียเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณภาพอากาศในโถงการผลิต แต่สิ่งสำคัญที่ว่านี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการผลิต ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของระบบ KMA ULTRAVENT® พิสูจน์แล้วว่าระบบโมดูลที่สร้างมาสำหรับโรงหล่อเป็นอุปกรณ์การสกัดอากาศที่เหมาะสมถูกต้องในการตอบสนองความต้องการในกระบวนการผลิตทั้งหมดได้ทุกเมื่อ
เครื่องดูดควันแบบสกัดกรองอากาศ
ULTRAVENT® มีอุปกรณ์ที่สร้างมาสำหรับเครื่องจักรใหญ่ๆ มีปล่องควันสกัดกรองอากาศสองรุ่นคือ รุ่นหนึ่งชิ้น และสองชิ้น หากต้องการแบบปกติหรือประหยัดพื้นที่เครื่องดูดควันแบบสลิมไลด์สามารถเคลื่อนย้ายบนรางเลื่อนได้ การเคลื่อนย้ายสามารถดำเนินการด้วยมือหรือโดยมอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องดูดควัน จึงทำให้ใช้เครนสำหรับเปลี่ยนเครื่องหล่อหรือทำการบำรุงรักษาได้อย่างอิสระทุกเวลาการออกแบบตัวดูดควันพิเศษภายในเครื่องดูดควัน (แผ่นเบนลำ) แม้แต่ควันที่ถูกปล่อยออกมาอย่างแรงมากและอย่างต่อเนื่องเครื่องดูดควันก็สามารถดักจับและสกัดออกได้อย่างแน่นอน แผ่นสกัดจะดูดอากาศได้หมดและผลักให้ไหลไปที่ด้านล่างของเครื่อง
เครื่องดูดควันแบบปิดและเปิด
ลักษณะเครื่องดูดควันแบบเปิด
ลักษณะเครื่องดูดควันแบบปิด ขณะทำงาน
ระบบม่านอากาศ
ระบบม่านอากาศจะใช้ในที่ที่มีพื้นที่จำกัด หรือมีสิ่งกีดขวางใดๆ ตรงจุดที่เครื่องต้องทำงาน และจะเป็นอุปสรรคต่อการติดตั้งเครื่องดูดควัน ระบบม่านอากาศของ KMA ประกอบด้วยสองส่วนคือ พัดลมที่แนบมาที่ท้ายเครื่องซึ่งจะปรับกระแสอากาศเหนือปล่องปล่อยไอเสียทั้งหมดตามแนวนอน ส่วนที่สองเป็นหน่วยสกัดกรองอากาศที่ติดไว้ที่ปลายตรงกันข้าม โดยจะรับกระแสอากาศรวมทั้งกระแสอากาศที่ปนเปื้อนจากเครื่อง ระบบม่านอากาศมักจะต้องใช้กำลังการผลิตที่สูงกว่าการดูดอากาศธรรมดาเมื่อเปรียบเทียบกัน เพราะไม่ได้มีแผ่นสกัดที่รองรับควันร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามม่านอากาศสามารถใช้ได้ที่พื้นที่ทำงานไม่ถูกปิดหรือบดบังด้วยอุปกรณ์ดูดใดๆ เท่านั้น
Air curtain system
ศักยภาพของการประหยัดพลังงานเนื่องจากการแปลงความถี่ (FC)
การเคลื่อนที่ของอากาศในกระบวนการผลิตเป็นการใช้พลังงานอย่างมากเครื่องเป่าลมที่ไม่แปลงความถี่ (FC) ทำงานอย่างต่อเนื่อง 100% ของกำลังเครื่องแผงควบคุมการไหลของอากาศซึ่งใช้พลังงาน เทคโนโลยี Eco + ของ KMA นำเสนอทางเลือกการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบ ULTRAVENT® ECO + มีการติดตั้งเครื่องแปลงความถี่สำหรับการควบคุมความเร็วของพัดลมดังนั้นความเร็วจึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ แม้ลดความเร็วลงก็ยังนำไปสู่การประหยัดพลังงานอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อกับการควบคุมของเครื่องผลิต การปรับความเร็วคงที่ก็สามารถทำได้และผลที่ได้รับทำให้ศักยภาพในการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของพลังงานได้ถึง 50%
Large potential savings due to frequency converters (FC)
เมื่อมีการใช้เครื่องระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ สามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของรอบการทำงานได้อย่างมากที่สุดเมื่อปรับความเร็วของพัดลมของเครื่องสกัดกรองอากาศให้เหมาะสมเท่าใดก็สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานลงได้เท่านั้น
การดึงความร้อนกลับคืน
หากว่าอากาศบริสุทธิ์จะได้รับการฟอกจากภายนอกระบบการกรอง ULTRAVENT® สามารถปรับระดับได้โดยเซลล์แลกเปลี่ยนความร้อน
ท่อติดครีบแลกเปลี่ยนความร้อน
ไอเสียร้อนจากเครื่องจักรจะไหลเข้าไปที่ระบบกรองอากาศกลางของ ULTRAVENT®โดยท่อครีบแลกเปลี่ยนความร้อนประกอบด้วยครีบจำนวนมาก ซึ่งพันกับท่อหลักโดยการบีบอัด ท่อครีบแลกเปลี่ยนความร้อนใช้หลักการทำงานของก๊าซ / ของเหลวในที่นี้ ของเหลวนำความร้อนในรูปของน้ำเกลือหรือสารตัวนำเย็นจะไหลผ่านท่อหลักในขณะที่ก๊าซหรือไอเสียร้อนไหลผ่านระหว่างครีบ น้ำอุ่นจะมาเพื่อให้ความร้อนแก่ลมจ่าย ท่อครีบแลกเปลี่ยนความร้อนจะทำงานได้ประสิทธิภาพและได้ถึงขีดสุดจากการถ่ายโอนความร้อนที่ดีและพื้นผิวที่มีขนาดใหญ่ การถ่ายเทความร้อนจะมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบการทำความสะอาดอัตโนมัติของ ULTRAVENT®
ตัวเลือกปั๊มความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง
ขณะที่กระบวนการดำเนินการที่อุณหภูมิต่ำ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสามารถขึ้นโดยการทำงานของปั๊มความร้อน Ambitherm® และกระบวนการนำความร้อนสามารถสร้างขึ้นจาก 30 ๐C ถึง 60 ๐C (เช่น เพื่อให้ความร้อนแก่ช่องอากาศเข้าหรือน้ำร้อนในอาคาร) ระบบ Ambitherm® จะถ่ายพลังงานโดยตรงไปให้กระบวนการติดตามโดยไม่มีถังพักอากาศ ค่าสัมประสิทธิ์ของการปฏิบัติ (COP > 6) สูงกว่าระบบอื่นมากโดยเทียบผลการดำเนินการที่ประหยัดมาก
การสกัดกรองอากาศเสียในฤดูหนาว ทำความร้อนแบบประหยัดด้วยไอร้อนจากเครื่องจักร
Exhaust air filtration in WINTER
  การสกัดกรองอากาศด้วยปั๊มความร้อนและการดึงความร้อนกลับ:
 1. ไอร้อนจากเครื่องหล่อ
 2. ตัวกรองกลางด้วยอุปกรณ์ดักจับและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
 3. อากาศบริสุทธิ์และไอเสียเย็นไหลภายนอก
 4. ปั๊มความร้อนที่ให้น้ำร้อน 40 องศาเซลเซียส สำหรับให้ความร้อน
 5. อากาศที่ปรับแล้วจะผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ที่ซึ่งจะทำให้ร้อนขึ้น เข้าสู่ห้อง
  *ข้อมูลตัวอย่าง
การสกัดกรองอากาศเสียในฤดูร้อน ปรับความเย็นของอากาศด้วยอากาศเสียจากเครื่องจักร
การสกัดกรองอากาศเสียในฤดูร้อน ปรับความเย็นของอากาศด้วยอากาศเสียจากเครื่องจักร
  การสกัดกรองอากาศด้วยปั๊มปรับอากาศเย็นและปั๊มความร้อน:
 1. ไอร้อนจากเครื่องหล่อ
 2. ตัวกรองกลางด้วยอุปกรณ์ดักจับและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
 3. อากาศบริสุทธิ์และไอเสียเย็นไหลภายนอก
 4. ปั๊มความร้อนที่ให้น้ำเย็น 12 องศาเซลเซียส สำหรับให้ความเย็น
 5. อากาศที่ปรับแล้วจะผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ที่ซึ่งจะทำให้เย็นขึ้น เข้าสู่ห้อง
  *ข้อมูลตัวอย่าง