บริษัท ทานาเบะ ( ประเทศไทย ) จำกัด
ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 ที่นิคมอุตสาหกรรม 304 ดำเนินการผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนรถยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และได้เติบโตขึ้นไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งบริษัททานาเบะ ( ประเทศไทย ) จำกัดได้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีและการบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าในประเทศ
ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการก่อตั้งโรงงานเกี่ยวกับการผลิตเครื่องจักรในกระบวนการและการประกอบขึ้น เพื่อตอบสนองกับความคาดหวังที่ต้องการสำหรับการประหยัดแรงงานและระบบอัตโนมัติจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกค้า ซึ่งมีพื้นฐานมาจากเทคนิคและความรู้ที่เราได้พัฒนาในประเทศญี่ปุ่น
ส่วนงานชุบเคลือบผิว
ผลิตภัณฑ์
การชุบนิเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
การชุบ สังกะสี ( Zn )
การชุบสีด้วยไฟฟ้า ( EDP )
การ Passivation
การชุบ ฮาร์ดโครม
การควบคุมคุณภาพ
ส่วนงานผลิตเครื่องจักร
เครื่องมือ-อุปกรณ์ที่เกี่ยวของกับการผลิต
เกี่ยวกับ Aluminium die-casting
เครื่องจักรหลักในโรงงานอุตสาหกรรม
ผังวิศวกรรม
ควบคุมคุณภาพ