อุปกรณ์หลักของโรงงาน
อุปกรณ์หลักและกำลังการผลิตของโรงงาน
ขนาดโรงงาน 18m×60m
เพดานเครน เครน 15 ตัน*2 เครื่อง
เครน 5 ตัน*1 เครื่อง
เครื่องมือต่างๆ Gate-form machining center
CNC lathe
2D laser processor
NC shirring
NC milling machine
NC bender brake เป็นต้น