ประวัติบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท ทานาเบะ ( ประเทศไทย ) จำกัด
ก่อตั้ง 15 ตุลาคม 2539
ทุน 200,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน จังหวัด ปราจีนบุรี
ประธานบริษัท คุณ เคนนิจิโร เทราซาวา (terasawa@tanabe.co.th)
พนักงาน 380
ระบบคุณภาพ ISO/TS16949 Certificate,   ISO 9001 : 2000 Certified
ธนาคาร ธนาคาร Mitsubishi Tokyo UFJ
บริษัทแม่
ชื่อบริษัท TANABE ENGINEERING CORPORATION LTD.
ก่อตั้ง 1 กุมภาพันธ์ 2512
ทุน 855,320,000 เยน
ประธานบริษัท คุณโยชิโอะ วาตานูกิ
สำนักงานใหญ่ 20 Fukuda, Jyouetsu City, Niigata Prefecture, Japan
Tel : 001-8125-545-6500
สำนักงานโตเกียว Nittsu / Sumishokanda bldg. 7F, 1-10, Ogawacho, Kanda,
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
Tel : 001-813-5207-7140
เหตุการณ์สำคัญของบริษัท
เหตุการณ์สำคัญ
นโยบายบริษัท
นโยบายบริษัท
สำคัญที่สุดคือลุกค้า
การพัฒนาคือหน้าที่
ทานาเบะ ล้ำเลิศเทคโนโลยี
มีมาตรฐานคุณภาพ ผลิตภัณฑ์
และควบคุมสารต้องห้าม